Förvara, torka & tvätta

I samtliga sovrum finns förvaring för personliga tillhörigheter och hallens hyllsystem rymmer skidkläder, vantar, mössor med mera. Självklart finns det även ett torkskåp för blöta kläder. 

Strykjärn och strykbräda finns i städskåpet medan tvättmedel förvaras intill tvättmaskinen.

Hårtork hittar ni i ett av badrumsskåpen. Värdesaker kan förvaras i det låsbara värdeskåpet i garderoben i hallen. 

Tvättmaskin 

 • Sortera tvätten. Töm alla fickor. Avlägsna eventuella fläckar ur textilierna innan de tvättas, helst när de är färska.  
 • Sätt igång tvättmaskinen. Trummans belysning tänds.  
 • Välj önskat tvättprogram, det valda programmet visas i displayen. Markera önskat progrem med knappar – eller + och bekräfta med OK-knappen.
 • Vänta tills displayen växlat till programvalet.
 • Tryck på knappen Tvätt/Torkning så många gånger att endast kontrollampan för tvätt lyser.
 • Kontrollampan för Torkning får inte lysa annars fortsätter maskinen med det tillhörande torkprogrammet när tvättprogrammet är avslutat.
 • Med knapp – och + kan den markerade komponentens temperatur ändras.
 • Med Ok-knappen bekräftas inställningen och byte sker till komponentens centrifugeringsvarvtal. Med knapp – och + kan den markerade komponenten ändras.
 • Välj önskade tillvalsfunktioner med knapparna
 • Tillvalsfunktioner.  Alla tillvalsfunktioner kan inte väljas för olika tvättprogram, om en tillvalsfunktion inte kan väljas är denna inte tillåten för tvättprogrammet.
 • Tillvalsfunktionen Skongång (låg temperatur) gäller endast för torkning. Välj tid för senare start vid behov. 
 • Lägg tvätt i tvätt/tork-kombinationen. Öppna luckan med knappen Lucka. Lägg plaggen i tvättmaskinen och stäng luckan med en lätt svängrörelse. 
 • Tillsätt tvättmedel; dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på med tvättmedel i facket 
 • =tvättmedel till förtvätt (¼ av den rekommenderade totala tvättmedelsmängden.) 
 • =tvättmedel till huvudtvätt inkl blötläggning 
 • =mjukmedel eller flytande stärkmedel 
 • Skjut in tvättmedelsbehållaren. 
 • Starta program; tryck på den blinkande Start / Stopp- knappen. Den beräknade programtiden räknas ned i stegen om en minut. Under de första 10 minuterna känner maskinen av tvättens vattenupptagningsförmåga. Det kan leda till en förlängd eller förkortad tvättid.  
 • Programslut – ta ut tvätten. Kontrollera att inga plagg ligger kvar i trumman.  
 • Stäng av maskinen med knappen I-Till / O-Från 


Torktumlare

 • Vrid programväljaren till önskat torkprogram. Det valda programmet visas i displayen,välj önskat program och bekräfta med OK-knappen. 
 • Tryck på knappen Tvätt / Torkning så många gånger tills endast kontrollampan till Torkning lyser. Kontrollampan för Tvätt får inte lysa annars startar det tillhörande tvättprogrammet före torkning.  
 • Öppna luckan och lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överbelasta trumman. Den påverkar torkresultatet och skonsamheten mot plaggen.  
 • Stäng luckan.  
 • Tryck på den blinkande Start / Stopp –knappen. Trummans belysning släcks efter programstarten.  
 • När programmet är slutfört, vrid programväljaren till Stopp, öppna luckan och ta ut tvätten och stäng av maskinen.