Eldningsråd

Innan du börjar 
Töm askbrickorna under gallret i asklådan. Ingen glöd får finnas kvar när du tömmer. Askan skall förvaras i den svarta brandsäkra asklådan med lock på.  

Lägg upp veden
Knöla ihop 1 – 2 sidor av en dagstidning och placera långt in i mitten av spisen på gallret. Lägg upp veden horisontellt korsvis. Börja med mindre riktigt torr upptändningsved, 4 – 5 vedträn räcker att starta upp med.  

Tänd på brasan
Vrid på rökfläkten som sitter på murstockens utsida till läge 4. Tänd papperet och låt sedan luckan stå på glänt i några minuter (5 – 10 beroende på hur kall murstocken är). När elden tagit sig öppnar du ventilreglagen och stänger igen dörrarna. Det går nu att dra ner fläkten till 2. Det är viktigt för ett framgångsrikt eldande att ha bra drag, vilket luckan på glänt i inledningsskedet skapar men ha uppsikt så att ingen glöd sprätter ut under tiden.  

Fyll på ved allt eftersom
När du fyller på ved bör du öppna luckan långsamt för att undvika rökinslag. Jämna till glöden innan du lägger på ny ved. Då antänds de nya vedträna lättare. Lägg på 2 – 3 vedträn åt gången. 

Murstocken ligger på utsidan av huset och är det kallt ute kan det vara lite extra svårt att få fart på elden pga den kalla skorstenen. Man får då ha lite extra tålamod innan man har fått fart på elden. Det kan hjälpa att tända på lite papper och hålla upp i skorstenen, då värms luften upp i skorstenen och draget ökar.  

Brandfilt finns bredvid gasolspisen i köksdelen och brandsläckare står i hallen/tvättstugan. Brandvarnare sitter på flera ställen i lägenheten. Skulle brandvarnare börja tjuta pga att rök har kommit in i lägenheten så vädra ut genom att öppna balkongdörren. Brandvarnaren är ej kopplad till något centralt brandlarm.  
Om en skorstensbrand uppstår eller befaras skall rökgasfläkten stängas, ventilerna på dörrarna samt luckorna omedelbart stängas. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Kontakta husfru / fastighetsjouren omgående.  

Njut av en skön brasa!