GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige sedan 2018-05-28, med syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.

GDPR gäller för alla företag och ideella föreningar inom EU och företag utanför EU, som hanterar personuppgifter om medborgare i EU länder.

 

Vi på Åre Travel väljer att vara helt transparenta när det gäller vad och hur dina uppgifter sparas och används, samt varför. All regisrering sker i digital form. 

Vilka inom företaget samt vilka externa samarbetsparter som har tillgång till organisationens personuppgifter framgår nedan.

 

Insamling av kunduppgifter vid bokning

BOKNING
 

 • Kund registrerar själv sina uppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-mail, antal personer, kortuppgifter, datum för in- utcheckning
 • Kund bokar rum på webben genom en boknings-kanal, ex. Booking, Airbnb ,Hotels, Expedia
 • Kundinformation lagras i respektive företags extranät
 • Kund kan även boka via www.aretravel.se, e-mail, sms och telefon och uppger då samma uppgifter. 

Registrering av kunduppgifter hos Åre Travel

Kundinformation importeras  till Åre Travels Channel Manager/ Hotellsystem Sirvoy och Åre Travel kompletterar med personnummer.SYFTE MED INSAMLING AV UPPGIFTER

En kund har rätt till information: Datainspektionens föreskrift om rätt till information
 • Kund kan när som helst efter utcheckning begära ett utrdag ur register, och om så sker kommer det att dokumenteras.
 • Skulle personregisterna komma i orätta händer via inbrott, dataintrång eller olyckshändelse dokumenteras uppgifterna och rapporteras till Datainspektionen.

Utskick till kund

SMS OCH MAIL

 • Åre Travel erbjuder tilläggstjänster till bokningen via hemsida, mail, sms eller telefon
 • Åre Travel skickar ut nödvändig information till kund om boendet som adressuppgifter, bokningsvillkor och koder
 • Kund får kontaktuppgifter till personal som jour, husfru och bokningsansvarig. Personal har skriftligen godkänt att vi hanterar uppgifter

SYFTE MED UTSKICK

 • INformation: hantera bokning och ge nödvändiga uppgifter om köpt tjänst till rätt kund
 • Ge önskad service till kund 

Betalning

 • Betalning via kontokort: Nödvändig kundinformation exporteras  till kortinlösenföretaget Stripe och sedan vidare till företagets bank, Handelsbanken
 • Airbnb tar betalt av gästen
 • Betalar kund via faktura exporteras nödvändiga kunduppgifter till Nox Finans 


SYFTE

 • Ta betalt för tjänster på ett säkert sätt
 • Kortuppgifter är krypterade och kan inte ses av Åre Travel

Bokföring

BOKFÖRING

 • Alla transaktioner bokförs i Fortnox 
 • Varje transaktion skall ha ett underlag i form av komplett bokningsinformation.
 • Denna sparas digitalt i minst 7 år

SYFTE

 • Att följa bokföringslagen

Frågor?

VEM KAN SE REGISTRERADE UPPGIFTER?

Åre Travel delar eller säljer aldrig vidare några uppgifter.
Åre Travels Personal som får tillgång till uppgifter skriver på sekretessavtal. 
Hur GDPR hanteringen sköts i övriga företag listade som samarbetspartners, kontakta dem direkt. 

 • Behöriga myndigheter som så kräver får tillgång till kunduppgifter
 • Behörig personal hos Åre Travel
 • Bokföringsbyrå
 

HUR LÄNGE LAGRAS UPPGIFTER?

 • Minst 7 år, enligt Bokföringslagen
 

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA I SYSTEMEN?

 • Genom inloggningar till respektive system, och backup sköts av respektive leverantör

VAD DOKUMENTERAS?

 • Endast information som är nödvändig för att genomföra bokningen sparas

Sekretesspolicy i enlighet med GDPR

Vi respekterar och värderar din integritet. Därför kommer inga personliga uppgifter att säljas, ges eller överföras på något sätt till tredje part.
Du har rätt att begära ut den personliga information vi har om dig. Om den personliga informationen visar sig vara felaktig eller ofullständig, har du rätt att kräva att personuppgifterna korrigeras eller raderas.

Du kan också begära att dina data överförs till en tredje part du väljer (portabilitet). För frågor angående din personliga information, skicka ett mail till booking@aretravel.se. Om du anser att vi använder eller behandlar dina personuppgifter på ett oacceptabelt sätt kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till behörig myndighet.
 
Vilka vi är
Åre Travel Designer AB, 559154-4068
Vår hemsida: www.aretravel.se

Adress:
Stationsvägen 18
837 52 Åre
Sverige
E-post: booking@aretravel.se
Telefon: +4664788480

Vilka rättigheter har du över dina data?
Om du har ett konto på den här webbplatsen kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.